Väliskaubanduse koguväärtus ületas esmakordselt 400 miljardit jüaani

Tollistatistika kohaselt ulatus Hebei väliskaubanduse impordi ja ekspordi koguväärtus 2019. aastal 400,16 miljardi jüaanini, mis on 12,6% rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil (sama allpool) ja kasvutempo oli 9,2 protsendipunkti suurem kui kogu riigi oma. Nende hulgas ulatus eksport 237,03 miljardi jüaanini, kasv 5,7%, mis on 0,7 protsendipunkti suurem kui kogu riigis; import ulatus 163,13 miljardi jüaanini, mis on 24,4%, 22,8 protsendipunkti kõrgem kui kogu riigis.
 
Wang Xigang ütles, et eelmisel aastal oli üldine kaubandus Hebei provintsis esimesel kohal, turuhanked ja piiriülene e-kaubandus kahekordistusid. Üldine impordi ja ekspordi maht ulatus 347,12 miljardi jüaanini, kasv 10,3%, moodustades impordi ja ekspordi koguväärtusest 86,7%; töötleva kaubanduse import ja eksport ulatusid 26,96 miljardi jüaanini, kasv 4,8%. Lisaks oli Baigou turul hankekaubanduse pilooteksport 7,39 miljardit jüaani, mis on 1,1 korda rohkem; piiriülese e-kaubanduse import ja eksport oli 360 miljonit jüaani, kasv 176,5 korda.
 
Eelmisel aastal moodustasid eraettevõtted enam kui 60% ja riigiettevõtted jätkasid kiiret kasvu. Eraettevõtete import ja eksport ulatus 253,84 miljardi jüaanini, kasvades 14,2%, moodustades 63,4% kogu provintsi impordi ja ekspordi väärtusest. Riigiettevõtete import ja eksport ulatusid 86,99 miljardi jüaanini, kasv 28,2%. Välisfinantseeritavate ettevõtete import ja eksport ulatusid 59,18 miljardi jüaanini, vähenedes 9,3%.
 
Import ja eksport ühe vöö, ühe tee ääres on säilitanud suhteliselt kiire kasvu ning turu mitmekesistamise protsess on edasi arenenud. Austraalia, Brasiilia ja teiste riikide import ja eksport suurenesid kahekohaliste numbritega ning import ja eksport Austraaliasse ulatus 65,3 miljardi jüaanini, kasv 60,9%. Import ja eksport EL-i (28 riiki) ulatus 49,14 miljardi jüaanini, mis on 1,5% vähem. Import ja eksport ASEANi ulatus 42,52 miljardi jüaanini, kasv 29,8%. Import ja eksport Ameerika Ühendriikidesse ulatus 35,14 miljardi jüaanini, mis on 16,8% vähem. Import ja eksport Brasiiliasse ulatus 28,91 miljardi jüaanini, kasv 26,6%. Import ja eksport Venemaale ulatus 22,76 miljardi jüaanini, kasv 2,7%. Import ja eksport Lõuna-Koreasse jõudis 21,61 miljardi jüaani, mis on 10% vähem. Import ja eksport Jaapanisse ulatus 17,5%, ulatudes 15,54 miljardi jüaanini. Import ja eksport Indiasse ulatus 12,99 miljardi jüaanini, kasv 7,4%. Lisaks on ühe vööndi ja ühe tee impordi ja ekspordi maht kasvanud 127 miljardit 720 miljonit jüaani, kasv 18,1%.
 
Kiiret kasvu jätkas mehaaniliste ja elektriliste toodete, töömahukate toodete, kõrgtehnoloogiliste toodete ja muude toodete eksport. Mehhaaniliste ja elektriliste toodete eksport ulatus 79,9 miljardi jüaanini, kasv 12,3%. Töömahukate toodete eksport ulatus 57,53 miljardi jüaanini, kasv 7,7%. Uute ja kõrgtehnoloogiliste toodete (koos mehaaniliste ja elektriliste toodetega) eksport ulatus 21,01 miljardi jüaanini, kasv 11%.
 
Lahtiste kaupade, näiteks rauamaagi import kasvas kiiresti, sojaubade import aga pisut vähenes. Rauamaagi import ulatus 110,249 miljoni tonnini, kasv 16,4%. Imporditi 8,218 miljonit tonni kivisütt ja ligniiti, kasv 64,5%. Toornafta import suurenes 1,1 korda, 4,043 miljoni tonnini. Soja imporditud maht ulatus 1,76% -ni 4,773 miljoni tonnini ja langus jätkas aastataguse perioodiga võrreldes 8,8 protsendipunkti vähem kui jaanuarist novembrini.
 
Spetsiaalsete regulatiivsete piirkondade osas kasvab kiiresti Shijiazhuangi üldise tollimaksu tsooni, Qinhuangdao ekspordi töötlemistsooni, Caofeidiuse tervikliku tollimaksu tsooni ja jingtanggangi ühendatud logistikakeskuse (tüüp b) registreeritud ettevõtete import ja eksport. Spetsiaalsetes tollijärelevalvepiirkondades registreeritud ettevõtete impordi ja ekspordi kogumaht oli 15,84 miljardit jüaani, kasv 2,2 korda, moodustades 4% Hebei provintsi impordi ja ekspordi koguväärtusest, mis on 2,6 protsendipunkti rohkem kui eelmisel aastal. Nende hulgas oli Shijiazhuangi üldtagatisega tsoonis registreeritud ettevõtete import ja eksport 7,62 miljardit jüaani, mis on 2,1 korda rohkem; Qinhuangdao ekspordi töötlemistsoonis registreeritud ettevõtete import ja eksport oli 3,99 miljardit jüaani, kasv 92%; Caofeidiumi üldtagatisega tsoonis registreeritud ettevõtete import ja eksport oli 2,95 miljardit jüaani, kasv 12,7 korda. Lisaks ulatus jingtanggangi tolli logistikakeskuse (tüüp b) registreeritud ettevõtete import ja eksport 9,05 miljoni jüaanini, kasv 10,3 korda.
 
Shijiazhuang, Tangshan ja Baoding on kahekohalise kasvuga linnade hulgas esikolmikus. Shijiazhuangi import ja eksport ulatusid 117,88 miljardi jüaanini, kasv 28,4%. Tangshani import ja eksport ulatusid 73,38 miljardi jüaanini, kasv 22,1%. Baodingi import ja eksport ulatusid 37,6 miljardi jüaanini, kasv 13,6%. Cangzhou import ja eksport ulatusid 37,11 miljardi jüaanini, kasv 17,6%. Shijiazhuang, Tangshan, Baoding, Cangzhou ja Handan saavutasid kõik kahekohalise arvu kasvu.


Postituse aeg: aprill-03-2020